Privacybeleid Kaffee Discounter

Kaffee Discounter is zich ervan bewust dat u bij het gebruiken van onze  webshop persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij waarderen uw vertrouwen en zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ons uit vrije wil daarvoor toestemming geeft door zich aan te melden voor een account in onze webshop, of indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en de daarvoor benodigde gegevens zelf aan ons levert.

We gebruiken deze gegevens alleen voor het bedoelde gebruik, zoals het leveren van producten en versturen van de nieuwsbrief.

In geval u gegevens aan ons geeft per e-mail of telefoon in het kader van een vraag over onze producten of dienstverlening zullen wij deze gebruiken om u te bereiken om uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan in een bestand met contactgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website creëert en bewaart op uw harde schijf in een tijdelijke opslag in het geheugen. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Ze veroorzaken geen schade en bevatten geen persoonlijke gegevens over u. De informatie in cookies zorgt wel dat we uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen. Daarmee kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de website gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door op te slaan dat u de website van Kaffee Discounter bezoekt.

Gegevens aan derden verstrekken

We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij we wettelijk verplicht zijn informatie te geven of wanneer dat nodig is om aan onze verplichtingen uit een overeenkomst met u te voldoen, bijvoorbeeld door uw afleveradres door te geven aan een bezorger. In dat geval zullen we de gegevens die we doorgeven tot het minimum beperken. Ook onze externe leveranciers zijn contractueel en wettelijk gebonden om alle databeschermingsregels op te volgen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: 
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Kaffee Discounter welke u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op correctie: 
U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Als u een eigen account heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina.

Recht op verwijdering:
U heeft het recht om op elk moment de door Kaffee Discounter verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u heeft een lopende zaak met de klantenservice
* u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Kaffee Discounter, ongeacht de betalingswijze 
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Slotbepalingen

​Kaffee Discounter behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen.